SOPIMUSEHDOT

SANNAN MUSIIKKIKOULU OY:N SOPIMUSEHDOT

  1. Ilmoittautuessaan toimintaamme asiakas vahvistaa, että on tutustunut huolellisesti hinnastoon ja ilmoittautumisehtoihin ja hyväksyy ne.
  2. Ilmoittautuminen lukukaudelle on sitova ja edellyttää koko lukukausimaksun maksamista.
  3. Ilmoittautumalla asiakas hyväksyy, että säilytämme yhteystiedot asiakasrekisterissämme. Tietoja käytetään opetuksen kannalta olennaiseen yhteydenpitoon ja musiikkikoulun sisäiseen tiedottamiseen sekä laskutukseen. Asiakastietoja säilytetään EU:n GDPR-tietosuoja-asetusten vaatimalla tavalla.
  4. Ilmoittautuessaan tunnille vanhempi / oppilas antaa Sanna Musiikkikoulu Oy:lle kuvausluvan toiminnan satunnaiseen dokumentointiin. Kuvia, joissa oppilas on tunnistettavissa ei julkaista Sannan Musiikkikoulun toimesta sosiaalisessa mediassa tai musiikkikoulun nettisivuilla ilman erikseen kysyttyä lupaa. Jos vanhempi ei halua, että lapsi näkyy missään kuvissa, tulee vanhemman kieltää kuvaaminen ilmoittautumisen yhteydessä kirjallisesti / sähköpostitse tai erikseen myöhemmin.
  5. Lukukausimaksu laskutetaan kahdessa erässä ja laskut lähetetään sähköpostitse sähköisen laskutuspalvelun kautta alkaen elokuusta 2020. Hyväksytyt maksutavat ovat tilisiirto sekä henkilökohtaiset Edenred & Smartum virike-edut.
  6. Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa opetus voidaan järjestää kokonaan tai osittain etäopetuksena. Opetus voidaan siirtää etäopetukseksi myös koronapandemiasta johtuvista syistä. Lukukausimaksuja ei palauteta eikä hyvitetä.
  7. Tiedotamme pääosin sähköpostitse. Lyhyen varoitusajan muutokset, kuten opettajien äkilliset poissaolot tiedotamme tekstiviestillä.
  8. Oppilaan puolelta omista syistä johtuvia yksityistuntien peruutuksia (esim. sairastuminen, juhlat jne.) ei korvata sopimalla uutta tuntiaikaa tai siirtämällä tuntia myöhempään ajankohtaan. Tämä käytäntö on käytössä yleisesti musiikkioppilaitoksissa. Käytäntö perustuu siihen, että varatut tuntiajat ovat opettajien palkallista työaikaa. Sovitulle tuntiajalle voi kuitenkin osallistua estyneen oppilaan sijasta esimerkiksi perheenjäsen tai ystävä. Vaihtoehtoisesti tunti voidaan pitää digitaalisesti joko niin, että opettaja tekee tuntiajalla harjoitteluohjeen / nauhoitteen / opetusvideon oppilaalle seuraavaa tuntia varten tai niin, että tunti pidetään videoyhteydellä pidettävänä etätuntina. Oppilas ei saa osallistua lähiopetukseen sairaana. Jos opettaja on sairastunut tai estynyt, tunnit korvataan käyttämällä sijaisopettajaa tai siirtämällä tunti kauden loppuun joko samalle tai eri tuntiajalle.
  9. Oppilaan tai huoltajan tulee tiedottaa opettajaa poissaoloista ja siitä, toivotaanko tunti korvattavan käyttämällä sijaisoppilasta vai digitaalisesti. Poissaolot ilmoitetaan suoraan omalle opettajalle tekstiviestillä tai sähköpostilla opettajan sähköpostiosoitteeseen. Opettajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta sannanmusiikkikoulu.fi/opettajat.
  10. Tuntiajat vahvistetaan oman opettajan kanssa opetuksen alkua edeltävällä viikolla.

Sannan Musiikkikoulu Oy

Y-2927845-2