Peruutusehdot

Tuntiajan vahvistuttua oppilas sitoutuu viikottaisille tai joka toinen viikko sovituille tuntiajoille soitto-/laulutunneille Sannan Musiikkikoulussa alkavalle kaudelle.

Oppilaan puolelta omista syistä johtuvia yksityistuntien peruutuksia (esim. sairastuminen, juhlat jne.) ei korvata sopimalla uutta tuntiaikaa tai siirtämällä tuntia myöhempään ajankohtaan.

Tämä käytäntö on käytössä yleisesti musiikkioppilaitoksissa. Käytäntö perustuu siihen, että varatut tuntiajat ovat opettajien palkallista työaikaa.

Sovitulle tuntiajalle voi kuitenkin osallistua estyneen oppilaan sijasta joku muu, esimerkiksi perheenjäsen tai ystävä. Jos tunnille ei osallistu kukaan, opettaja tekee tuntiajalla harjoitteluohjeen/nauhoitteen/opetusvideon oppilaalle seuraavaa tuntia varten. Myös videopuhelun kautta (skype, facetime) toteutettava tunti on mahdollinen, jos oppilas on tavoitettavissa.

Jos opettaja on sairastunut tai estynyt, tunnit korvataan käyttämällä sijaisopettajaa tai siirtämällä tunti kauden loppuun joko samalle tai eri tuntiajalle.

Koulun loma-aikoina ei pidetä tunteja.

Jos vakituista tuntiaikaa ei ole sovittu, tunneista sovitaan erikseen oman opettajan kanssa.

Asiakas hyväksyy nämä peruutusehdot samalla, kun vakituinen tuntiaika sovitaan oman opettajan kanssa.

Sannan Musiikkikoulu Oy

Y-2927845-2